< Return to Summary | File Generated: Wed Feb 28 2024 15:28:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

dynamic-client-registration >> authorization-code-flow

Booking Flow:

Opportunity Type:

Feature: Authentication / Dynamic Client Registration for Multiple Seller Systems (Implemented)

Test: Authorization Code Flow

The Authorization Code Flow allows Sellers to authenticate with Booking Partners

Running only this test

npm start -- --runInBand test/features/authentication/dynamic-client-registration/implemented/authorization-code-flow-test.js

Is this test failing?

The OpenActive Reference Implementation test result for this test can be used as a reference to help with debugging.


✅ 7 passed with 0 failures, 0 warnings and 0 suggestions


✅ Open ID Connect Authentication

Credentials

The test suite is using Dynamic Client Registration to retrieve credentials as part of this test, using the following configuration within bookingPartnersForSpecificTests.dynamicPrimary.authentication:

Hence the client_id and client_secret can be found within the Dynamic Client Registration response below.

Discovery Request

GET https://localhost:5003/.well-known/openid-configuration


Response status code: 200.

{
 "issuer": "https://localhost:5003",
 "jwks_uri": "https://localhost:5003/.well-known/openid-configuration/jwks",
 "authorization_endpoint": "https://localhost:5003/connect/authorize",
 "token_endpoint": "https://localhost:5003/connect/token",
 "userinfo_endpoint": "https://localhost:5003/connect/userinfo",
 "end_session_endpoint": "https://localhost:5003/connect/endsession",
 "check_session_iframe": "https://localhost:5003/connect/checksession",
 "revocation_endpoint": "https://localhost:5003/connect/revocation",
 "introspection_endpoint": "https://localhost:5003/connect/introspect",
 "device_authorization_endpoint": "https://localhost:5003/connect/deviceauthorization",
 "frontchannel_logout_supported": true,
 "frontchannel_logout_session_supported": true,
 "backchannel_logout_supported": true,
 "backchannel_logout_session_supported": true,
 "scopes_supported": [
  "openid",
  "openactive-identity",
  "openactive-openbooking",
  "openactive-ordersfeed",
  "offline_access"
 ],
 "claims_supported": [
  "sub",
  "https://openactive.io/sellerId",
  "https://openactive.io/sellerName",
  "https://openactive.io/sellerUrl",
  "https://openactive.io/sellerLogo",
  "https://openactive.io/bookingServiceName",
  "https://openactive.io/bookingServiceUrl",
  "name",
  "https://openactive.io/clientId"
 ],
 "grant_types_supported": [
  "authorization_code",
  "client_credentials",
  "refresh_token",
  "implicit",
  "urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code"
 ],
 "response_types_supported": [
  "code",
  "token",
  "id_token",
  "id_token token",
  "code id_token",
  "code token",
  "code id_token token"
 ],
 "response_modes_supported": [
  "form_post",
  "query",
  "fragment"
 ],
 "token_endpoint_auth_methods_supported": [
  "client_secret_basic",
  "client_secret_post"
 ],
 "id_token_signing_alg_values_supported": [
  "RS256"
 ],
 "subject_types_supported": [
  "public"
 ],
 "code_challenge_methods_supported": [
  "plain",
  "S256"
 ],
 "request_parameter_supported": true,
 "registration_endpoint": "https://localhost:5003/connect/register"
}

Dynamic Client Registration Request

POST https://localhost:5003/connect/register

{
 "redirect_uris": [
  "http://localhost:3000/cb"
 ],
 "grant_types": [
  "authorization_code",
  "refresh_token",
  "client_credentials"
 ],
 "client_name": "OpenActive Test Suite Client",
 "client_uri": "https://github.com/openactive/openactive-test-suite",
 "logo_uri": "https://via.placeholder.com/512x256.png?text=Logo",
 "scope": "openid profile openactive-openbooking openactive-ordersfeed oauth-dymamic-client-update openactive-identity"
}

Response status code: 201.

{
 "client_id": "98495fe1-d137-4693-a4c6-ca936a764a2b",
 "client_secret": "rbzKnsmYaInSp2vEGClyySLcBeMqpI4zfiVXcBXR4so",
 "client_name": "OpenActive Test Suite Client",
 "client_uri": "https://github.com/openactive/openactive-test-suite",
 "initiate_login_uri": null,
 "logo_uri": "https://via.placeholder.com/512x256.png?text=Logo",
 "grant_types": [
  "authorization_code",
  "refresh_token",
  "client_credentials"
 ],
 "redirect_uris": [
  "http://localhost:3000/cb"
 ],
 "scope": "openid profile openactive-openbooking openactive-ordersfeed oauth-dymamic-client-update openactive-identity"
}

Authorization Code Flow - 1 Request

POST http://localhost:3000/browser-automation-for-auth

{
 "headless": true,
 "offlineAccess": true,
 "username": "test1",
 "password": "test1",
 "authorizationUrl": "https://localhost:5003/connect/authorize?client_id=98495fe1-d137-4693-a4c6-ca936a764a2b&scope=openid%20openactive-openbooking%20offline_access%20openactive-identity&response_type=code&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A3000%2Fcb&code_challenge=X0-yryy5ZfCNQCaBZzfKml1bxLPWRlmNqibvVKR3hek&code_challenge_method=S256"
}

Screenshot: Login page

"https://localhost:5003/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3D98495fe1-d137-4693-a4c6-ca936a764a2b%26scope%3Dopenid%2520openactive-openbooking%2520offline_access%2520openactive-identity%26response_type%3Dcode%26redirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Flocalhost%253A3000%252Fcb%26code_challenge%3DX0-yryy5ZfCNQCaBZzfKml1bxLPWRlmNqibvVKR3hek%26code_challenge_method%3DS256"

Screenshot: Login page

Screenshot: Authorization page

"https://localhost:5003/consent?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3D98495fe1-d137-4693-a4c6-ca936a764a2b%26scope%3Dopenid%2520openactive-openbooking%2520offline_access%2520openactive-identity%26response_type%3Dcode%26redirect_uri%3Dhttp%253A%252F%252Flocalhost%253A3000%252Fcb%26code_challenge%3DX0-yryy5ZfCNQCaBZzfKml1bxLPWRlmNqibvVKR3hek%26code_challenge_method%3DS256"

Screenshot: Authorization page

Callback URL

"/cb?code=EF05E904AD43D85F469ACA1978E636232BA0AA9658477A242937381A01438A2C&scope=openid%20openactive-openbooking%20offline_access%20openactive-identity&session_state=ckvZ3V09bMy7eipbi4ovRU7Z42ooPXmKwSsQjFXs9mk.9355C4A35C55249E317BCD2A8AC8110D"

Authorization Code Flow - 2 Request

POST https://localhost:5003/connect/token

"grant_type=authorization_code&code=EF05E904AD43D85F469ACA1978E636232BA0AA9658477A242937381A01438A2C&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A3000%2Fcb&code_verifier=UNJVPB8wGI4rWjbjDxI8WX6r1B61dSGcGyDahWFtUQk"

Response status code: 200.

{
 "id_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkIwNEY3QjkxREUzQjk0NzhDNjE4MzNGQjI0QUE1Q0RCIiwidHlwIjoiSldUIn0.eyJuYmYiOjE3MDkxMzQxMzksImV4cCI6MTcwOTEzNDQzOSwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9sb2NhbGhvc3Q6NTAwMyIsImF1ZCI6Ijk4NDk1ZmUxLWQxMzctNDY5My1hNGM2LWNhOTM2YTc2NGEyYiIsImlhdCI6MTcwOTEzNDEzOSwiYXRfaGFzaCI6IjY0WWp0bk9xT3JJTERFd2lkQ1dLMHciLCJzaWQiOiJEQjJBMEVDQUUxMzcwRTJGMzQ5QTc5MDZFNkMwQ0U5RiIsInN1YiI6IjEwMCIsImF1dGhfdGltZSI6MTcwOTEzNDEzOCwiaWRwIjoibG9jYWwiLCJodHRwczovL29wZW5hY3RpdmUuaW8vc2VsbGVyTmFtZSI6IkFjbWUgRml0bmVzcyBMdGQiLCJodHRwczovL29wZW5hY3RpdmUuaW8vc2VsbGVySWQiOiJodHRwczovL2xvY2FsaG9zdDo1MDAxL2FwaS9pZGVudGlmaWVycy9zZWxsZXJzLzEiLCJodHRwczovL29wZW5hY3RpdmUuaW8vc2VsbGVyVXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXhhbXBsZS5jb20iLCJodHRwczovL29wZW5hY3RpdmUuaW8vc2VsbGVyTG9nbyI6Imh0dHBzOi8vcGxhY2VraXR0ZW4uY29tLzY0MC8zNjAiLCJhbXIiOlsicHdkIl19.rxPhNOqA9Q08U8l8uOeTR3nJ0jEOi3fZuzSt8E5SF_rgQPGinexzd-bsPJZtWUTiiZ80tkiaFY6FT23vh1A5ArJYKRCd84rKplAcfnTZowlRROo4YrtDinnGxvsEhPBUjH7yZeoQSiynb44bcr2jBK5jpV57kQgIU1-UlCNQpQ0CYy67JqnofDriW1nyv6mG2t_bIp4QT3EUyxP02k0Rc9arLbJ9h1LJPzYE0axSaK1mVpHvJxA7jwhhTLlVO3jz8auhpI25dhYaXQ0iQOYctnOEav3Elbab_mwcymfTTbvKi4JeOYRlC8dABqG3N32-5Oe35FgTMAX0C6B97DrUxA",
 "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkIwNEY3QjkxREUzQjk0NzhDNjE4MzNGQjI0QUE1Q0RCIiwidHlwIjoiYXQrand0In0.eyJuYmYiOjE3MDkxMzQxMzksImV4cCI6MTcwOTEzNzczOSwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9sb2NhbGhvc3Q6NTAwMyIsImF1ZCI6Im9wZW5ib29raW5nIiwiY2xpZW50X2lkIjoiOTg0OTVmZTEtZDEzNy00NjkzLWE0YzYtY2E5MzZhNzY0YTJiIiwiaHR0cHM6Ly9vcGVuYWN0aXZlLmlvL2NsaWVudElkIjoiOTg0OTVmZTEtZDEzNy00NjkzLWE0YzYtY2E5MzZhNzY0YTJiIiwic3ViIjoiMTAwIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzA5MTM0MTM4LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsImh0dHBzOi8vb3BlbmFjdGl2ZS5pby9zZWxsZXJJZCI6Imh0dHBzOi8vbG9jYWxob3N0OjUwMDEvYXBpL2lkZW50aWZpZXJzL3NlbGxlcnMvMSIsImp0aSI6IkVGOEZGMkNDRTdENkFCRjczMzExM0YyNDZGQ0MyMjFBIiwic2lkIjoiREIyQTBFQ0FFMTM3MEUyRjM0OUE3OTA2RTZDMENFOUYiLCJpYXQiOjE3MDkxMzQxMzksInNjb3BlIjpbIm9wZW5pZCIsIm9wZW5hY3RpdmUtb3BlbmJvb2tpbmciLCJvcGVuYWN0aXZlLWlkZW50aXR5Iiwib2ZmbGluZV9hY2Nlc3MiXSwiYW1yIjpbInB3ZCJdfQ.NvW0uO1ALJ2Y6ePX4PuC3q0o4UyxT23EViKqwD05h0EYXxAfJthYb6ZXr-y-WIiE88s0p8Bkp3q88m5fP8VSYVYDFkJ7Im7IpzH-eygKxqJrZTxNIMCtUJaHdbkw3STC1g6N8KszBwO7c3_XB9tnwPvftLUtMyH-pLXjpNdu5ZkWcL0PqK-QG9e8Iv1_QSiU3uJ_Z7KP5_D9z1IxgRT22Fem9dK3QKxoYevmoKz-UAHaniUdqlnqk2cLHiiGDcx2PVjieS1eiGKfh6PrFZtXRYm3b6rPYGagNwaMarUWx7MCQiR8I8Wjn8gDE_vBPGI75LS5f1bti9QQTWYR3LjDDw",
 "expires_in": 3600,
 "token_type": "Bearer",
 "refresh_token": "C6A6EED10A9A0D908FB2C63426B68BAB4833911F94F21CB1F8AA10A652311ED1",
 "scope": "openid openactive-openbooking offline_access openactive-identity"
}

Authorization Code Flow - 3 Request

GET https://localhost:5003/.well-known/openid-configuration/jwks


Response status code: 200.

{
 "keys": [
  {
   "kty": "RSA",
   "use": "sig",
   "kid": "B04F7B91DE3B9478C61833FB24AA5CDB",
   "e": "AQAB",
   "n": "yZO68vCGrvfBQ5R1z0DVCRAADOWeF3aLlhOaz1Je1SnmohmmlO-1F1hkRM_4MJtR5aECMxMz-MUW1nBCPmUrH0h_rrdCdDdlk8vTHki0ixK-gO73W2ZscOCZ6L2fZ2Oqz0_I840cnSCv55zpiOk9oGJL9TEsLAWYAIyQheaqZO3BkqImuBFmaLVTckvaZeONjHDQa01rxEjRQByir6oYSZPJy54XuRQJaPuCVNeOW8r0R9rKUQf9nl7tnVvhCsU3q1-UPrs8ZW_kaYXuYQJJMk392jX6XNm6czehIYM-O8Z5eGFdR3WW7IAWYEmqTCxrCRuuKU-EEcKOwksx8gBPgQ",
   "alg": "RS256"
  }
 ]
}

Authorization Code Flow - Claims Result

id_token claims:

{
 "nbf": 1709134139,
 "exp": 1709134439,
 "iss": "https://localhost:5003",
 "aud": "98495fe1-d137-4693-a4c6-ca936a764a2b",
 "iat": 1709134139,
 "at_hash": "64YjtnOqOrILDEwidCWK0w",
 "sid": "DB2A0ECAE1370E2F349A7906E6C0CE9F",
 "sub": "100",
 "auth_time": 1709134138,
 "idp": "local",
 "https://openactive.io/sellerName": "Acme Fitness Ltd",
 "https://openactive.io/sellerId": "https://localhost:5001/api/identifiers/sellers/1",
 "https://openactive.io/sellerUrl": "https://www.example.com",
 "https://openactive.io/sellerLogo": "https://placekitten.com/640/360",
 "amr": [
  "pwd"
 ]
}

Refresh Token Request

POST https://localhost:5003/connect/token

"grant_type=refresh_token&refresh_token=C6A6EED10A9A0D908FB2C63426B68BAB4833911F94F21CB1F8AA10A652311ED1"

Response status code: 200.

{
 "id_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkIwNEY3QjkxREUzQjk0NzhDNjE4MzNGQjI0QUE1Q0RCIiwidHlwIjoiSldUIn0.eyJuYmYiOjE3MDkxMzQxMzksImV4cCI6MTcwOTEzNDQzOSwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9sb2NhbGhvc3Q6NTAwMyIsImF1ZCI6Ijk4NDk1ZmUxLWQxMzctNDY5My1hNGM2LWNhOTM2YTc2NGEyYiIsImlhdCI6MTcwOTEzNDEzOSwiYXRfaGFzaCI6IjJ3U1ZNYm1mcVdUWnZsMFVzdEYtWXciLCJzdWIiOiIxMDAiLCJhdXRoX3RpbWUiOjE3MDkxMzQxMzgsImlkcCI6ImxvY2FsIiwiaHR0cHM6Ly9vcGVuYWN0aXZlLmlvL3NlbGxlck5hbWUiOiJBY21lIEZpdG5lc3MgTHRkIiwiaHR0cHM6Ly9vcGVuYWN0aXZlLmlvL3NlbGxlcklkIjoiaHR0cHM6Ly9sb2NhbGhvc3Q6NTAwMS9hcGkvaWRlbnRpZmllcnMvc2VsbGVycy8xIiwiaHR0cHM6Ly9vcGVuYWN0aXZlLmlvL3NlbGxlclVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmV4YW1wbGUuY29tIiwiaHR0cHM6Ly9vcGVuYWN0aXZlLmlvL3NlbGxlckxvZ28iOiJodHRwczovL3BsYWNla2l0dGVuLmNvbS82NDAvMzYwIiwiYW1yIjpbInB3ZCJdfQ.OH2xM5dZOW8kl7i3JO8qSV60u5Q3YaqNqsddT6PMDBlZ_RHpU7Xzf0AqxnkvY_XbjAB_fBT8b6hr31Fwl_XT0dqO2vYg3s_ojQjHiB4JdBv_KbOMZ4JgXwgASpQfjGq_SaKL-jLoU11SOf8XCCd-zR-cVJXlTR1MEpLxuBy9mazJM-iaWVv5XDU_HZefe9vVLIPJLiJlh3lytz3J1VDr2kcX0FP9W8ZLcocV_h7uu5cshm9joZJuWRLfytLcTn5J-Q08kGkuS2qQne0CBecrmqZuHD45_EQkZTcDpWshib5LXt99IpSL4Hx4zThPMy14OGf2e5luFxDCDBEM8u4kZA",
 "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IkIwNEY3QjkxREUzQjk0NzhDNjE4MzNGQjI0QUE1Q0RCIiwidHlwIjoiYXQrand0In0.eyJuYmYiOjE3MDkxMzQxMzksImV4cCI6MTcwOTEzNzczOSwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9sb2NhbGhvc3Q6NTAwMyIsImF1ZCI6Im9wZW5ib29raW5nIiwiY2xpZW50X2lkIjoiOTg0OTVmZTEtZDEzNy00NjkzLWE0YzYtY2E5MzZhNzY0YTJiIiwiaHR0cHM6Ly9vcGVuYWN0aXZlLmlvL2NsaWVudElkIjoiOTg0OTVmZTEtZDEzNy00NjkzLWE0YzYtY2E5MzZhNzY0YTJiIiwic3ViIjoiMTAwIiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzA5MTM0MTM4LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsImh0dHBzOi8vb3BlbmFjdGl2ZS5pby9zZWxsZXJJZCI6Imh0dHBzOi8vbG9jYWxob3N0OjUwMDEvYXBpL2lkZW50aWZpZXJzL3NlbGxlcnMvMSIsImp0aSI6IkY4NEI0NTNCRjg0N0MxMjM5MTc0NURGNTE1NzA4RDNBIiwiaWF0IjoxNzA5MTM0MTM5LCJzY29wZSI6WyJvcGVuaWQiLCJvcGVuYWN0aXZlLW9wZW5ib29raW5nIiwib3BlbmFjdGl2ZS1pZGVudGl0eSIsIm9mZmxpbmVfYWNjZXNzIl0sImFtciI6WyJwd2QiXX0.sYhwZQsPmmnQvSy8eg7KCUQ_g4hdxdAhbNciywWdY1UHY8l1WWt7GToLvKohrXUh4oUthVCddTHl4FY0NbmcqkuPyftuo1R4vp6qWWRVAbOkP1NDhwCnEQkZYbJEhhnuVvZvzJpANuMrHGhqU3l8M75G4nc9zt7YLWO8u6wASH9ZC4byiK6WFp2BEQQQsS1q_SmivgxCZPUngQBgS2zR4JbgBJlNjumlbBHUe_hHYHY_pfek_qAbCFDtda_CEerEOK8CS7R9ih3tiNHt8TihaTOiT5wu5GtlaADtA_T2OeWfqowXPdXZUVsExy9u0QAg99yKVyC2xSBBTDKKV2yEPA",
 "expires_in": 3600,
 "token_type": "Bearer",
 "refresh_token": "BD0DBBC20D9D3DF005C051F75F01C65A1A02BFCEB8C157341D8A6522B219D14E",
 "scope": "openid openactive-openbooking openactive-identity offline_access"
}

Specs